Добре дошли в раздел Кариери на интернет страницата на ДСК Лизинг.

Тук Вие можете да се запознаете с възможностите за реализация/развитие, които дружеството предлага.

Като работодател ДСК Лизинг винаги се стреми да предлага и осигурява привлекателни условия за работа на всеки един от настоящите си и бъдещи служители. Присъединявайки се към екипа на ДСК Лизинг, вие ставате част от утвърдена лизингова компания, лидер по доверие.

ДСК Лизинг АД е водеща лизингова компания на българския пазар, учредена през април 2005 г. като част от унгарската финансова група ОТП - най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групировки в Централна и Източна Европа. Основната дейност на дружеството се състои в предоставяне при условията на финансов и оперативен лизинг на леки автомобили, товарни автомобили, строителни и земеделски машини, производствено оборудване, както и други съпътстващи лизинга услуги.

Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията:


"ЕКСПЕРТ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ"

Изисквания за заемане на длъжността

Професионално-квалификационни:

 • Образование – висше икономическо, завършена образователна степен "бакалавър", включително студент в "магистърска" степен на обучение;
 • Професионален опит – трудов стаж по специалността не е задължителен, компанията предлага необходимото въвеждащо обучение за длъжността;
 • Чужд език - владеене на английски език на работно ниво е предимство;

Личностни качества

 • Организираност, последователност и методичност;
 • Добри комуникативни и междуличностни умения;
 • Ентусиазъм, инициативност и енергичност;
 • Прецизност и внимание към детайлите;

Основни задължения:

 • Осъществява мониторинг и обработка на постъпилите плащания от клиенти;
 • Следи спазването на срока за плащане на издадените от дружеството фактури и сметки;
 • При закъснение на дължими плащанията провежда напомнителни телефонни обаждания;
 • Изготвя покани за плащане и провежда срещи за обсъждане погасяването на задължения;
 • Начислява и изпраща на клиентите сметки за дължимите неустойки за забавено плащане;
 • Изготвя справки за фактурирани суми, постъпили плащания, погасени и непогасени задължения, като информира клиентите по телефон и електронна поща;

Срок за подаване на CV и мотивационно писмо

14.07.2017 г.

За контакт

HR@dskleasing.bg

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.