EN

Добре дошли в раздел Кариери на интернет страницата на ДСК Лизинг.

Тук Вие можете да се запознаете с възможностите за реализация/развитие, които дружеството предлага.

Като работодател ДСК Лизинг винаги се стреми да предлага и осигурява привлекателни условия за работа на всеки един от настоящите си и бъдещи служители. Присъединявайки се към екипа на ДСК Лизинг, вие ставате част от утвърдена лизингова компания, лидер по доверие.

"ДСК Лизинг" АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131413749, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, бул. "Ал. Стамболийски" № 101, Мол София, София Тауър, ет. 4 и водеща лизингова компания на българския пазар, учредена през април 2005 г. като част от унгарската финансова група ОТП - най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групировки в Централна и Източна Европа. Основната дейност на дружеството се състои в предоставяне при условията на финансов и оперативен лизинг на леки автомобили, товарни автомобили, строителни и земеделски машини, производствено оборудване, както и други съпътстващи лизинга услуги.

МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ" – София

Изисквания за заемане на длъжността

1. Общи:

 • Образование – висше икономическо степен "бакалавър".
 • Професионален опит – над 1 год. трудов стаж във финансова институция; Предимство - опит на подобна длъжност.

2. Специални:

 • Солидни теоретически и практически познания в областта на търговията на финансови услуги (продажба и закупуване) – застраховки и лизингови продукти, отлична компютърна грамотност като потребител на софтуер, владеене на английски език на работно ниво; свидетелство за управление на МПС.

Личностни качества

Коректност, предприемчивост, аналитично и новаторско мислене, способност за общуване с клиенти и водене на преговори, инициативност, отлични комуникативни и презентационни умения.

Кратко описание на длъжността

Осигурява търговската дейност на Компанията в района, за който отговаря;

Основни функционални задължения

 • Осъществява търговски преговори и договаря параметри на сделки с доставчици и клиенти за оперативен/финансов лизинг;
 • Приема, проверява и изготвя документи, свързани с продажбата и обслужването на лизингови продукти;
 • Участва в срещи с клиенти с цел уточняване на най-удачна схема на лизинг и при необходимост – за предоговаряне на сключени вече договори за лизинг;
 • Осъществява представителство на ДСК Лизинг АД пред държавни учреждения, контрагенти и клиенти на дружеството;
 • Планира и инициира действия за повишаване на продажбите на компанията и достигане на заложените цели;
 • Изготвя предложения за нови или подобрени продукти, съобразени с пазарните изисквания;
 • Развива пазарното присъствие и положителния имидж на компанията в региона, предоставя становища и предложения за организирането на рекламни кампании и промоции – маркетинг;
 • Поддържа високо ниво на теоретична и практическа подготовка чрез проследяване на пазарните тенденции по отношение на лизинговия пазар и обектите,подлежащи на лизинговане.

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография /CV/ на български и английски език с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до:

08.11.2018 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "ДСК Лизинг" АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие "ДСК Лизинг" АД да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на "ДСК Лизинг" АД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 (два) месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ" – клон Пловдив

Изисквания за заемане на длъжността

1. Общи:

 • Образование – висше икономическо степен "бакалавър".
 • Професионален опит – над 1 год. трудов стаж във финансова институция; Предимство - опит на подобна длъжност.

2. Специални:

 • Солидни теоретически и практически познания в областта на търговията на финансови услуги (продажба и закупуване) – застраховки и лизингови продукти, отлична компютърна грамотност като потребител на софтуер, владеене на английски език на работно ниво; свидетелство за управление на МПС.

Личностни качества

Коректност, предприемчивост, аналитично и новаторско мислене, способност за общуване с клиенти и водене на преговори, инициативност, отлични комуникативни и презентационни умения.

Кратко описание на длъжността

Осигурява търговската дейност на Компанията в района, за който отговаря;

Основни функционални задължения

 • Осъществява търговски преговори и договаря параметри на сделки с доставчици и клиенти за оперативен/финансов лизинг;
 • Приема, проверява и изготвя документи, свързани с продажбата и обслужването на лизингови продукти;
 • Участва в срещи с клиенти с цел уточняване на най-удачна схема на лизинг и при необходимост – за предоговаряне на сключени вече договори за лизинг;
 • Осъществява представителство на ДСК Лизинг АД пред държавни учреждения, контрагенти и клиенти на дружеството;
 • Планира и инициира действия за повишаване на продажбите на компанията и достигане на заложените цели;
 • Изготвя предложения за нови или подобрени продукти, съобразени с пазарните изисквания;
 • Развива пазарното присъствие и положителния имидж на компанията в региона, предоставя становища и предложения за организирането на рекламни кампании и промоции – маркетинг;
 • Поддържа високо ниво на теоретична и практическа подготовка чрез проследяване на пазарните тенденции по отношение на лизинговия пазар и обектите,подлежащи на лизинговане.

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография /CV/ на български и английски език с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до:

08.11.2018 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "ДСК Лизинг" АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие "ДСК Лизинг" АД да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на "ДСК Лизинг" АД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 (два) месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ" – клон Велико Търново – по заместване

Изисквания за заемане на длъжността

1. Общи:

 • Образование – висше икономическо степен "бакалавър".
 • Професионален опит – над 1 год. трудов стаж във финансова институция; Предимство - опит на подобна длъжност.

2. Специални:

 • Солидни теоретически и практически познания в областта на търговията на финансови услуги (продажба и закупуване) – застраховки и лизингови продукти, отлична компютърна грамотност като потребител на софтуер, владеене на английски език на работно ниво; свидетелство за управление на МПС.

Личностни качества

Коректност, предприемчивост, аналитично и новаторско мислене, способност за общуване с клиенти и водене на преговори, инициативност, отлични комуникативни и презентационни умения.

Кратко описание на длъжността

Осигурява търговската дейност на Компанията в района, за който отговаря;

Основни функционални задължения

 • Осъществява търговски преговори и договаря параметри на сделки с доставчици и клиенти за оперативен/финансов лизинг;
 • Приема, проверява и изготвя документи, свързани с продажбата и обслужването на лизингови продукти;
 • Участва в срещи с клиенти с цел уточняване на най-удачна схема на лизинг и при необходимост – за предоговаряне на сключени вече договори за лизинг;
 • Осъществява представителство на ДСК Лизинг АД пред държавни учреждения, контрагенти и клиенти на дружеството;
 • Планира и инициира действия за повишаване на продажбите на компанията и достигане на заложените цели;
 • Изготвя предложения за нови или подобрени продукти, съобразени с пазарните изисквания;
 • Развива пазарното присъствие и положителния имидж на компанията в региона, предоставя становища и предложения за организирането на рекламни кампании и промоции – маркетинг;
 • Поддържа високо ниво на теоретична и практическа подготовка чрез проследяване на пазарните тенденции по отношение на лизинговия пазар и обектите,подлежащи на лизинговане.

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография /CV/ на български и английски език с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до:

08.11.2018 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "ДСК Лизинг" АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие "ДСК Лизинг" АД да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на "ДСК Лизинг" АД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 (два) месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.