EN

Добре дошли в раздел Кариери на интернет страницата на ДСК Лизинг.

Тук Вие можете да се запознаете с възможностите за реализация/развитие, които дружеството предлага.

Като работодател ДСК Лизинг винаги се стреми да предлага и осигурява привлекателни условия за работа на всеки един от настоящите си и бъдещи служители. Присъединявайки се към екипа на ДСК Лизинг, вие ставате част от утвърдена лизингова компания, лидер по доверие.

ДСК Лизинг АД е водеща лизингова компания на българския пазар, учредена през април 2005 г. като част от унгарската финансова група ОТП - най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групировки в Централна и Източна Европа. Основната дейност на дружеството се състои в предоставяне при условията на финансов и оперативен лизинг на леки автомобили, товарни автомобили, строителни и земеделски машини, производствено оборудване, както и други съпътстващи лизинга услуги.

Във връзка с разширяването на дейността си, компанията търси да назначи лоялна и амбициозна личност на позицията:

МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ" – клон Бургас

Изисквания за заемане на длъжността

1. Общи:

 • Образование – висше икономическо степен "бакалавър" .
 • Професионален опит – над 1 год. трудов стаж във финансова институция; Предимство - опит на подобна длъжност.

2. Специални:

 • Солидни теоретически и практически познания в областта на търговията на финансови услуги (продажба и закупуване) – застраховки и лизингови продукти, отлична компютърна грамотност като потребител на софтуер, владеене на английски език на работно ниво; свидетелство за управление на МПС.

Личностни качества

Коректност, предприемчивост, аналитично и новаторско мислене, способност за общуване с клиенти и водене на преговори, инициативност, отлични комуникативни и презентационни умения

Кратко описание на длъжността

 • Осигурява търговската дейност на Компанията в района, за който отговаря.

Основни функционални задължения

 • Осъществява търговски преговори и договаря параметри на сделки с доставчици и клиенти за оперативен/финансов лизинг.
 • Приема, проверява и изготвя документи, свързани с продажбата и обслужването на лизингови продукти.
 • Участва в срещи с клиенти с цел уточняване на най-удачна схема на лизинг и при необходимост – за предоговаряне на сключени вече договори за лизинг.
 • Осъществява представителство на ДСК Лизинг АД пред държавни учреждения, контрагенти и клиенти на дружеството.
 • Планира и инициира действия за повишаване на продажбите на компанията и достигане на заложените цели.
 • Изготвя предложения за нови или подобрени продукти, съобразени с пазарните изисквания.
 • Развива пазарното присъствие и положителния имидж на компанията в региона, предоставя становища и предложения за организирането на рекламни кампании и промоции – маркетинг.
 • Поддържа високо ниво на теоретична и практическа подготовка чрез проследяване на пазарните тенденции по отношение на лизинговия пазар и обектите,подлежащи на лизинговане.

Срок за подаване на CV и мотивационно писмо

25.03.2018 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.


МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ" – клон Велико Търново

Изисквания за заемане на длъжността

1. Общи:

 • Образование – висше икономическо степен "бакалавър" .
 • Професионален опит – над 1 год. трудов стаж във финансова институция; Предимство - опит на подобна длъжност.

2. Специални:

 • Солидни теоретически и практически познания в областта на търговията на финансови услуги (продажба и закупуване) – застраховки и лизингови продукти, отлична компютърна грамотност като потребител на софтуер, владеене на английски език на работно ниво; свидетелство за управление на МПС.

Личностни качества

Коректност, предприемчивост, аналитично и новаторско мислене, способност за общуване с клиенти и водене на преговори, инициативност, отлични комуникативни и презентационни умения.

Кратко описание на длъжността

 • Осигурява търговската дейност на Компанията в района, за който отговаря.

Основни функционални задължения

 • Осъществява търговски преговори и договаря параметри на сделки с доставчици и клиенти за оперативен/финансов лизинг.
 • Приема, проверява и изготвя документи, свързани с продажбата и обслужването на лизингови продукти.
 • Участва в срещи с клиенти с цел уточняване на най-удачна схема на лизинг и при необходимост – за предоговаряне на сключени вече договори за лизинг.
 • Осъществява представителство на ДСК Лизинг АД пред държавни учреждения, контрагенти и клиенти на дружеството.
 • Планира и инициира действия за повишаване на продажбите на компанията и достигане на заложените цели.
 • Изготвя предложения за нови или подобрени продукти, съобразени с пазарните изисквания.
 • Развива пазарното присъствие и положителния имидж на компанията в региона, предоставя становища и предложения за организирането на рекламни кампании и промоции – маркетинг.
 • Поддържа високо ниво на теоретична и практическа подготовка чрез проследяване на пазарните тенденции по отношение на лизинговия пазар и обектите,подлежащи на лизинговане.

Срок за подаване на CV и мотивационно писмо

30.03.2018 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.