Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN
2014
29 юли
"ДСК Лизинг" АД възстанови владението си върху недвижим имот

На 25 юли 2014 г., след продължителни съдебни спорове и в пълно съответстие с разпоредбите на българското законодателство, „ДСК Лизинг“ АД възстанови владението си върху недвижим имот, собственост на дружеството. Недвижимият имот представлява магазин – партер и мецанин, находящ се в гр. София, ул. „Съборна“ № 4, съгласно Нотариален акт № 64, том 3, рег. № 6870, дело № 422 от 2007 г. на Нотариус рег. № 438 на Нотариалната камара.