Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN

На 25 юли 2014 г., след продължителни съдебни спорове и в пълно съответстие с разпоредбите на българското законодателство, „ДСК Лизинг“ АД възстанови владението си върху недвижим имот, собственост на дружеството. Недвижимият имот представлява магазин – партер и мецанин, находящ се в гр. София, ул. „Съборна“ № 4, съгласно Нотариален акт № 64, том 3, рег. № 6870, дело № 422 от 2007 г. на Нотариус рег. № 438 на Нотариалната камара.

Застрахователните компании удължават срока за завеждане на щети, причинени от вчерашната градушка в София. Приоритетно се обслужват автомобилите със счупени стъкла.

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД предприема следните извънредни мерки:

 1. Удължава се работното време на пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София – обслужването на клиенти ще се извършва до 19.30 часа. Удълженото работно време ще е валидно до края на настоящата работна седмица – до 11.07.2014. Адреси и контакти:
  • ЛЦ София – кв. Военна рампа, ул. "Константин Преславски" №1. Телефон - 02/ 902 72 57
  • Драгалевци (автосервизен комплекс "Мотоексперт"), София, кв. "Драгалевци", ул. "Черни връх" № 179 Б. Телефон 02/ 902 72 80 и 02/ 902 72 83
  • Дружба, София, ул. "Илия Бешков" №2 (сервиз "Дару Кар"). Телефон - 02/ 902 72 75 и 02/ 902 72 76
 2. Въвежда се извънредно работно време в пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София на 12 и 13.07.2014 – събота и неделя – от 09.00 до 16.00 часа.
 3. Щети по имуществено застраховане се завеждат в ЦУ на ДЗИ "Общо застраховане" ЕАД, на адрес: София, ул.Бенковски №3.
 4. Удължава се срокът за деклариране на застрахователни претенции – от предвидените 5 (пет) на 25 (двадесет и пет) дни.

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

НЕ Е НЕОБХОДИМО да спазвате 3-дневния срок за регистриране на претенция, съгласно Общите условия по застраховки Каско. Срокът за регистрация на претенции се удължава до 31.07.2014 г. Двата клиентски центъра на територията на град София за регистрация и обработка на щети ще работят с УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ от 08.00ч. до 19.30ч.
Адресите на центровете са:

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Хъшове
гр. София, кв. "Красна поляна"
ул. "Хъшове" No 1
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Горубляне
гр. София, кв. Горубляне
ул. "Инж. Георги Белов" No 4
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg


ЗАД "АРМЕЕЦ" информира клиентите със щети, нанесени от опустошителната градушка в района на София, че центровете за регистрация на щети ще приемат заявления с удължено работно време.
Увеличава се срокът за подаване на заявления от 7 на 15 работни дни. Формуляр Уведомление за щета може да бъде изтеглен от сайта на дружеството www.armeec.bg, секцията "Помощ при щета". Допълнителна информация и съдействие клиентите на дружеството могат да получат от денонощният контактен център на телефон 0700 1 39 39 или в някой от центровете за регистрация на щети в гр. София: ул. "Жолио Кюри" № 20, бул. "Сливница" № 425, ул. "Бяло поле" № 8Д.


ЗД "БУЛ ИНС" АД

Работното време на ликвидационните офиси е удължено от 8:00 - 20:00 ч., както и в почивните дни.
Всички пострадали в следствие произтеклите събития днес ще могат да заведат щети в рамките на две седмици, считано от днес 08.07.2014 г.
Мобилние групи на компанията са вече с увеличен брой.


ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" удължава срокът за регистарция на щети от 7 на 30 дни.


ЗК "УНИКА" АД

Центърът за огледи в гр. София на ул. "Самоков" №60 ще работи с разширено работно време до 19:00 ч през тази седмица. Допълнително огледи ще могат да се извършват в офисите на УНИКА намиращи се на ул. "Юнак" №11-13 и на ул. "Искър" №8, в рамките на стандартното работно време. Желателно е клиентите да регистрират своите претенции предимно онлайн на сайта на компанията – секция обслужване: http://www.uniqa.bg/home/03_service/03_claims/. Срокът за деклариране на претенциите към ЗК "УНИКА" АД, които са вследствие на претърпяното природно бедствие (градушка) в град София се удължава до края на този месец.


"ЗД Евроинс" АД

Ликвидационните центрове на "ЗД Евроинс" АД в гр.София ще работят с удължено работно време в следващите дни. От сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) центровете ще работят от 8.30 ч до 20.00ч, а в събота (12.07.2014 г.) от 9.00ч до 18.00ч. Щетите ще могат да се предявят в 30 дневен срок от датата на настъпване на събитието.

Адресите на ликвидационните центърове в гр. София са следните:

 • Централно управление, бул. "Христофор Колумб" №43
  Тел.: 0700 17 241
  Тел.: 02 /9651 512
  E-mail: likvidacia@euroins.bg
 • кв. "Люлин" 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
  Teл: 02 / 4895 494
 • Нисан София, бул. Никола Вапцаров № 47
  Тел: 02/ 93760122
 • Адрес на ликвидационен център в гр. Монтана:
  гр.Монтана, ул. "Трети март" 53
  Тел: 096 / 300 881
  E-mail: montana2@euroins.bg

Ще работи с удължено работно време от сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) от 8.30 ч до 19.00ч. В събота (12.07.2014 г.) и неделя (13.07.2014 г.) от 9.00ч до 17.00ч.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Протокол № 1422 от 26.06.2014 г. на Управителния съвет на „ДСК Лизинг“ АД, е приета нова „Обща тарифа за таксите и комисионните“ към договорите за лизинг на „ДСК Лизинг“ АД и „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД, като промените влизат в сила от 01.07.2014 г.

Съгласно Общите условия към Договорите за лизинг, „лизингодателят уведомява своите клиенти за извършените промени в Тарифата или за приемането на нова такава, чрез излагане на обявление в общодостъпните помещения на Лизингодателя“. В тази връзка, лизинговото дружество е изложило новата тарифа, както в централния си офис находящ се в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, Мол София, София Тауър, ет. 4, така и в клоновата си мрежа.

Новата „Обща тарифа за таксите и комисионните“ към договорите за лизинг на „ДСК Лизинг“ АД и „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД с физически лица, за които е приложим Закон за Потребителския кредит, може да бъде изтеглена тук.

Уважаеми клиенти,

от месец юни 2014 г. стартира новият сайт на ДСК Лизинг Застрахователен Брокер - www.dsinsbroker.bg.

Новият сайт е изработен в съответствие с най-новите уеб технологии и стандарти, а дизайна и навигацията на сайта са направени с цел клиентите на дружеството да получат бърз и лесен достъп до необходимата им информацията за продукти и услуги.

Надяваме се сайтът да ви хареса!

На 28 май в Sofia Life Club бяха обявени и наградени победителите в седмото издание на фестивала за рекламна ефективност „EFFIE България 2014“, организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции.

На официалната церемония бяха връчени четири златни, шест сребърни и пет бронзови награди Effie. Кампаниите, участващи в конкурса, се оценяваха от изявени професионалисти в сферата на маркетинговите комуникации – представители на рекламодатели, рекламни агенции, медии, компании за маркетингови проучвания и независими експерти.

Банка ДСК грабна бронзовата статуетка в категорията „Услуги“ за кампанията „Без подпис“ на безконтактни дебитни карти Debit MasterCard PayPass. Кампанията беше заслужено наградена в общия медиен шум от подобни реклами на конкурентни банки с това, че успя лесно да обясни едновременно и на потребителите и на търговците, че не се изисква подпис върху бележка при плащане на ПОС устройство.

За ефективното реализиране на кампанията награди получиха рекламна агенция „Ноубъл Графикс“ за налагането на идейната концепция и медия агенция „Кафе Реклам София“ за осъществяването на медийната комуникация.

Въз основа на резултатите от конкурса за 2014 „EFFIE България“ определи и най-ефективните агенции, рекламодатели и търговски марки. Така на първо място с 22 точки се нареди обслужващата рекламна агенция на Банка ДСК - „Ноубъл графикс“.

„EFFIE България“ е част от международния конкурс EFFIE. От 1968 година наградите EFFIE са световен „златен стандарт“ в маркетинга и рекламата, даващи признание на най-успешните и ефективни като бизнес резултат рекламни кампании.