Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN
Застрахователните компании удължават срока за завеждане на щети, причинени от вчерашната градушка в София. Приоритетно се обслужват автомобилите със счупени стъкла.

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД предприема следните извънредни мерки:

 1. Удължава се работното време на пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София – обслужването на клиенти ще се извършва до 19.30 часа. Удълженото работно време ще е валидно до края на настоящата работна седмица – до 11.07.2014. Адреси и контакти:
  • ЛЦ София – кв. Военна рампа, ул. "Константин Преславски" №1. Телефон - 02/ 902 72 57
  • Драгалевци (автосервизен комплекс "Мотоексперт"), София, кв. "Драгалевци", ул. "Черни връх" № 179 Б. Телефон 02/ 902 72 80 и 02/ 902 72 83
  • Дружба, София, ул. "Илия Бешков" №2 (сервиз "Дару Кар"). Телефон - 02/ 902 72 75 и 02/ 902 72 76
 2. Въвежда се извънредно работно време в пунктовете за завеждане на автомобилни щети в град София на 12 и 13.07.2014 – събота и неделя – от 09.00 до 16.00 часа.
 3. Щети по имуществено застраховане се завеждат в ЦУ на ДЗИ "Общо застраховане" ЕАД, на адрес: София, ул.Бенковски №3.
 4. Удължава се срокът за деклариране на застрахователни претенции – от предвидените 5 (пет) на 25 (двадесет и пет) дни.

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

НЕ Е НЕОБХОДИМО да спазвате 3-дневния срок за регистриране на претенция, съгласно Общите условия по застраховки Каско. Срокът за регистрация на претенции се удължава до 31.07.2014 г. Двата клиентски центъра на територията на град София за регистрация и обработка на щети ще работят с УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ от 08.00ч. до 19.30ч.
Адресите на центровете са:

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Хъшове
гр. София, кв. "Красна поляна"
ул. "Хъшове" No 1
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ - Горубляне
гр. София, кв. Горубляне
ул. "Инж. Георги Белов" No 4
e-mail: kasko_claims@bulstrad.bg


ЗАД "АРМЕЕЦ" информира клиентите със щети, нанесени от опустошителната градушка в района на София, че центровете за регистрация на щети ще приемат заявления с удължено работно време.
Увеличава се срокът за подаване на заявления от 7 на 15 работни дни. Формуляр Уведомление за щета може да бъде изтеглен от сайта на дружеството www.armeec.bg, секцията "Помощ при щета". Допълнителна информация и съдействие клиентите на дружеството могат да получат от денонощният контактен център на телефон 0700 1 39 39 или в някой от центровете за регистрация на щети в гр. София: ул. "Жолио Кюри" № 20, бул. "Сливница" № 425, ул. "Бяло поле" № 8Д.


ЗД "БУЛ ИНС" АД

Работното време на ликвидационните офиси е удължено от 8:00 - 20:00 ч., както и в почивните дни.
Всички пострадали в следствие произтеклите събития днес ще могат да заведат щети в рамките на две седмици, считано от днес 08.07.2014 г.
Мобилние групи на компанията са вече с увеличен брой.


ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" удължава срокът за регистарция на щети от 7 на 30 дни.


ЗК "УНИКА" АД

Центърът за огледи в гр. София на ул. "Самоков" №60 ще работи с разширено работно време до 19:00 ч през тази седмица. Допълнително огледи ще могат да се извършват в офисите на УНИКА намиращи се на ул. "Юнак" №11-13 и на ул. "Искър" №8, в рамките на стандартното работно време. Желателно е клиентите да регистрират своите претенции предимно онлайн на сайта на компанията – секция обслужване: http://www.uniqa.bg/home/03_service/03_claims/. Срокът за деклариране на претенциите към ЗК "УНИКА" АД, които са вследствие на претърпяното природно бедствие (градушка) в град София се удължава до края на този месец.


"ЗД Евроинс" АД

Ликвидационните центрове на "ЗД Евроинс" АД в гр.София ще работят с удължено работно време в следващите дни. От сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) центровете ще работят от 8.30 ч до 20.00ч, а в събота (12.07.2014 г.) от 9.00ч до 18.00ч. Щетите ще могат да се предявят в 30 дневен срок от датата на настъпване на събитието.

Адресите на ликвидационните центърове в гр. София са следните:

 • Централно управление, бул. "Христофор Колумб" №43
  Тел.: 0700 17 241
  Тел.: 02 /9651 512
  E-mail: likvidacia@euroins.bg
 • кв. "Люлин" 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
  Teл: 02 / 4895 494
 • Нисан София, бул. Никола Вапцаров № 47
  Тел: 02/ 93760122
 • Адрес на ликвидационен център в гр. Монтана:
  гр.Монтана, ул. "Трети март" 53
  Тел: 096 / 300 881
  E-mail: montana2@euroins.bg

Ще работи с удължено работно време от сряда (09.07.2014 г.) до петък (11.07.2014 г.) от 8.30 ч до 19.00ч. В събота (12.07.2014 г.) и неделя (13.07.2014 г.) от 9.00ч до 17.00ч.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Протокол № 1422 от 26.06.2014 г. на Управителния съвет на „ДСК Лизинг“ АД, е приета нова „Обща тарифа за таксите и комисионните“ към договорите за лизинг на „ДСК Лизинг“ АД и „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД, като промените влизат в сила от 01.07.2014 г.

Съгласно Общите условия към Договорите за лизинг, „лизингодателят уведомява своите клиенти за извършените промени в Тарифата или за приемането на нова такава, чрез излагане на обявление в общодостъпните помещения на Лизингодателя“. В тази връзка, лизинговото дружество е изложило новата тарифа, както в централния си офис находящ се в гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, Мол София, София Тауър, ет. 4, така и в клоновата си мрежа.

Новата „Обща тарифа за таксите и комисионните“ към договорите за лизинг на „ДСК Лизинг“ АД и „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД с физически лица, за които е приложим Закон за Потребителския кредит, може да бъде изтеглена тук.

Уважаеми клиенти,

от месец юни 2014 г. стартира новият сайт на ДСК Лизинг Застрахователен Брокер - www.dsinsbroker.bg.

Новият сайт е изработен в съответствие с най-новите уеб технологии и стандарти, а дизайна и навигацията на сайта са направени с цел клиентите на дружеството да получат бърз и лесен достъп до необходимата им информацията за продукти и услуги.

Надяваме се сайтът да ви хареса!

На 28 май в Sofia Life Club бяха обявени и наградени победителите в седмото издание на фестивала за рекламна ефективност „EFFIE България 2014“, организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции.

На официалната церемония бяха връчени четири златни, шест сребърни и пет бронзови награди Effie. Кампаниите, участващи в конкурса, се оценяваха от изявени професионалисти в сферата на маркетинговите комуникации – представители на рекламодатели, рекламни агенции, медии, компании за маркетингови проучвания и независими експерти.

Банка ДСК грабна бронзовата статуетка в категорията „Услуги“ за кампанията „Без подпис“ на безконтактни дебитни карти Debit MasterCard PayPass. Кампанията беше заслужено наградена в общия медиен шум от подобни реклами на конкурентни банки с това, че успя лесно да обясни едновременно и на потребителите и на търговците, че не се изисква подпис върху бележка при плащане на ПОС устройство.

За ефективното реализиране на кампанията награди получиха рекламна агенция „Ноубъл Графикс“ за налагането на идейната концепция и медия агенция „Кафе Реклам София“ за осъществяването на медийната комуникация.

Въз основа на резултатите от конкурса за 2014 „EFFIE България“ определи и най-ефективните агенции, рекламодатели и търговски марки. Така на първо място с 22 точки се нареди обслужващата рекламна агенция на Банка ДСК - „Ноубъл графикс“.

„EFFIE България“ е част от международния конкурс EFFIE. От 1968 година наградите EFFIE са световен „златен стандарт“ в маркетинга и рекламата, даващи признание на най-успешните и ефективни като бизнес резултат рекламни кампании.

Резултатите на Група ОТП за първото тримесечие са надскочиха очакванията на анализаторите. С изключение на украинската и руската дъщерни банки, всички чуждестранни поделения са реализирали печалба.

През първото тримесечие на 2014 г. Група ОТП е реализирала коригирана печалба от 35.3 милиарда унгарски форинта, което регистрара спад от 13% на годишна база, но представлява резултат значително по-висок от нетните резултати за четвъртото тримесечие на 2013 г. Основна причина за подобрението на тримесечна база са по-ниските разходи, свързани с риска, както и увеличението с 2% на оперативните приходи.

Счетоводната печалба за първото тримесечие възлиза на 5.9 милиарда унгарски форинта в сравнение с 1.4 милиарда унгарски форинта за предишното тримесечие и 11.2 милиарда унгарски форинта през базовия период. Като единствен фактор с корективен характер, специалният банков данък е отразен в първото тримесечие на 2014 г. с обща годишна стойност от 29.4 милиарда унгарски форинта (след данъци).

Коригираната печалба след данъци на Банка ОТП (от основната дейност в Унгария) зa първото тримесечие на годината е 33.9 милиарда унг. форинта (ръст от 24% на тримесечна база и от 55% на годишна база). През отчетния период приносът на чуждестранните поделения към печалбата спадна на годишна база в резултат загубите, регистрирани в Русия и Украйна, докато поделенията от Централна и Източна Европа се представиха отлично. За първите три месеца на годината руската дъщерна банка регистрира загуба от 4.7 милиарда унгарски форинта. Не е изненада, че в следствие на съществуващото политическо напрежение в страната, тенденцията към подобряване на представянето беше прекъсната и украинското поделение отчете загуба от 7.5 милиарда унгарски форинта. Рекордно високата печалба от 11.3 милиарда унгарски форинта на българската дъщерна банка – Банка ДСК бележи повишение от 25% на годишна база (147% на тримесечна база). Всички останали по-малки банки също отчетоха положителни резултати.

Заслужава да се отбележи, че румънската и сръбската банки отчетоха прираст, с печалба съответно от 1 милиард унгарски форинта и 136 милиона унгарски форинта, като сръбското поделение е регистрирало загуби от първото тримесечие на 2009 г. насам, докато румънското поделение отчита най-високите нетни приходи от второто тримесечие на 2011 г. насам. Нетната печалба от 0.3 милиарда унгарски форинта на ОТП Хърватска бележи увеличени от 50% на тримесечна база. През първите три месеца на годината словашката банка отчете нетна печалба от 388 милиона унгарски форинта, като увеличението е повече от два пъти в сравнение с печалбата за предишното тримесечие.

Печалбата след дънъци на ОТП Черна гора възлиза на 600 милиона унгарски форинта, което представлява значително подобрение на тримесечна и на годишна база.

Консолидираният кредитен портфейл в чуждестранна валута отбеляза спад от 2% на годишна и на тримесечна база. През първите три месеца на годината единствено при портфейла от потребителски кредити имаше възможност за увеличение (1%): в този сегмент ОТП Украйна, ОТП Словакия, ОТП Румъния, ОТП Сърбия и ОТП Черна гора регистрираха сериазно увеличение. Депозитите в чуждестранна валута нарастнаха с 2% на годишна база, но отлелязаха спад от 1% на тримесечна база. Положителен факт е, че през първото тримесечие на годината Банка ОТП Унгария и Банка ДСК успяха да увеличат депозитната си база, докато ОТП Русия и ОТП Украйна претърпяха значителен спад (съответно -8% и -10%). Коефициентът кредити/депозити е 87.6 %, което бележи намаление от 5.5% на годишна база. Ликвидната позиция на Групата остава стабилна, като към края на март общите ликвидни резерви на Банка ОТП възлизат на около 6 милиарда евро.

През първото тримесечие на годината увеличението в чуждестранна валута на кредитите със закъснение над 90 дни изглежда сериозно (от 19.8% на 21.2% ), но ръководството вече обърна внимание на факта, че дори само един голям кредит по линия на проектно финансиране може да промени картината. Без тази счетоводна статия, тримесечното увеличение в чуждестранна валута на кредитите със закъснение над 90 дни щеше да бъде 44 милиарда унгарски форинта (с 25 милиарда унгарски форинта по-малко), което е незначително по-малко от средните тримесечни нива през 2013 г. (47.5 милиарда унгарски форинта).

Докато влошаването на унгарския портфейл от ипотечни заеми в чуждестранна валута продължава да намалява, а българските и украинските портфейли задържаха нивата си, влошаването на качеството на руския портфейл от потребителски кредити се ускори. През първите три месеца на годината консолидираните разходи, свързани с риска, представляват 68.9 милиарда унгарски форинта, което бележи значителен спад на тримесечна база. Покрититето на кредитите със закъснение над 90 дни е намаляло от 84.4% на 83.9%.

В края на март 2014 г. консолидираното ниво на съотношението на капиталова адекватност от първи ред възлиза на 16.4%, което представлява подобрение от 0.4 процентни пункта на тримесечна база. Индивидуалното съотношение на капиталова адекватност от първи ред на Банка ОТП е 20.9% за първото тримесечие на 2014 г.