EN
През 2011 година Банка ДСК EАД стана SOS златен корпоративен семеен спонсор. Банката пое траен ангажимент да се грижи за две семейства - по едно в SOS детските селища в Трявна и в Дрен, в които растат 11 деца, лишени от подкрепата на родителите си. Семействата, осиновени от Банката, са специални за SOS Детски селища България – това са SOS семейства, в които за децата се грижат SOS семейни двойки.

Превръщайки в традиция своята ангажираност със съдбата на децата, лишени от родителски грижи, за втора поредна година Банка ДСК осигури средствата за целогодишната издръжка на двете семейства.

Банката, която първа в България издаде отчет за корпоративна социално отговорност, предостави средства, които ще послужат за осигуряване на храна, облекло, обувки, учебни пособия, почистващи и перилни препарати, играчки и медикаменти на децата от двете SOS семейства.
На церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът Георги Първанов връчи Почетния знак на държавния глава на главния изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова. Отличието беше връчено по повод 60 години от създаването на Банката. Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на Банка ДСК и главен изпълнителен директор на Банка ДСК, получи отличието за изключителния й принос за развитието и стабилността на банковата система в България, за дългогодишния й опит в банковото дело, намерил признание в страната и в чужбина и за особените й заслуги и лично участие в утвърждаването на Банка ДСК. Почетен знак на държавния глава получи и д-р Шандор Чани, председател и главен изпълнителен директор на Банка ОТП Унгария, за изключителния му принос при преобразуването на Банка ДСК след приватизацията й от Банка ОТП, както и за особени заслуги в доброто ръководство и финансовите успехи на Банка ДСК.

Виолина Маринова посочи, че създадената преди 60 години като влогонабирателна институция, днес ДСК е модерна банка, има най-голямата клонова мрежа и най-голямата клиентска маса в България. "Това за нас е една отговорност и винаги ще се стараем да бъдем стабилни, каквито сме, защото ние работим за стабилността на банковата система, в която никой не се съмнява", каза Маринова.