Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN
На 4 декември, в навечерието на банкерския празник, вестник Банкер раздаде традиционните си годишни награди за най-успешните банкери у нас.

Призът за ефективен мениджмънт отиде при Виолина Маринова - главен изпълнителен директор на Банка ДСК. "Пазарът е доста труден и много конкурентен, всички мои колеги се стремят да привлекат клиенти", подчерта Виолина Маринова, приемайки наградата.

За пореден път Банка ДСК е посочена като най-разпознаваемата банка в България в проучване, проведено от Ипсос - една от водещите компании за пазарни проучвания в глобален мащаб - и investor.bg. Тя е посочена като първи отговор на въпрос "коя е първата банка, за която се сещате" от 34% от участниците в проучването. На второ място се нарежда Обединена българска банка, следвана от УниКредит Булбанк.

Вторият показател, на който се базира проучването, е така наречената спонтанна разпознаваемост. При нея на респондентите изреждат имената на банките, за които се сещат. По този показател Банка ДСК е убедително на първо място с гласовете на 77% от анкетираните.

Що се отнася до рекламните кампании, които използват банките, Банка ДСК отново е посочена от анкетираните като най-разпознаваема – за 30% тя е първата институция, за която се сещат. На втора позиция е ОББ с 8 на сто, а на трета – Райфайзенбанк със 7 на сто.

Проучването се фокусира и върху банките като марки. В тази категория като най-предпочитана отново е посочена Банка ДСК с 32% от отговорите на анкетираните. С 12% на второ място е ОББ, а с 11% третата позиция се пада на УниКредит Булбанк.
Уважаеми клиенти,

Напомняме ви че считано от 07.10.2012г. всички стикери, указващи, че МПС е маркирано, както и периода на застраховката трябва да бъдат отстранени.

След тази дата глобата за лице, управляващо ППС с такива стикери е 50 лева. Изключение са стикерите за ГТП, „Гражданска отговорност”, винетен стикер.
Дъщерните дружества в чужбина утроиха своите печалби

Група ОТП успя да запази и по време на кризата стабилна способността си да постига печалби, нейните капиталови и ликвидни позиции продължават да изпъкват в международния банков свят. Дъщерните дружества на Група ОТП в чужбина, отчасти като резултат от солидно растящия принос в печалбата на Банка ОТП Русия, можаха да компенсират спада на доходността в Унгария, се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП. През 2011 г. коригираната чиста печалба на Група ОТП е възлязла на 161,4 млрд. форинта, отбелязвайки все пак известен спад в сравнение с 2010 г.

Дъщерните дружества на многонационалната Група ОТП, чиято "перла в короната" е Банка ДСК, успяха да утроят своите печалби, достигайки 51 млрд. форинти срещу 17 млрд. фор. година по-рано. Банка ОТП Русия например удвои своята печалба в сравнение с 2010 г. Като резултат от всичко това делът на чуждите дружества в общата коригирана печалба през 2011 г. е вече 32% срещу едва 10% през 2010 г.

През миналата година най-бърз ръст на кредитния портфейл бе постигнат пак в Русия. Продължиха да се увеличават и през 2011 г. кредитните портфейли на Банка ОТП Румъния и Банка ДСК, макар и по-малко динамично – съответно с 6 и с 2 процента.

Що се отнася до депозитите, то най-бърз растеж на годишна база постигна Банка ОТП- Украйна (16 процента), както и ОТП Русия (12%) и Банка ДСК със 7 процента.

Многонационалната Група ОТП поддържа стабилни ликвидни позиции. От началото на кризата консолидираното чисто съотношение кредит към депозит непрекъснато се понижава. Влошаването на кредитния портфейл създаде 234 млрд. разходи по риска през 2011 г., което е спад с 11% в сравнение с провизирането през 2010 г. Важни за Група ОТП са още два показателя. Консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) достигна 17,2% до декември 2011 г., а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) 13,3% е спаднало с 0,8%-точки през последните три месеца.

При втория стрес тест, проведен през лятото на 2011 г., ОТП имаше третия най-висок резултат по Tier1 сред инспектираните европейски банки.

В допълнение към всички това, Група ОТП няма никакви значителни експозиции към периферни на Еврозоната държави.
През 2011 година Банка ДСК EАД стана SOS златен корпоративен семеен спонсор. Банката пое траен ангажимент да се грижи за две семейства - по едно в SOS детските селища в Трявна и в Дрен, в които растат 11 деца, лишени от подкрепата на родителите си. Семействата, осиновени от Банката, са специални за SOS Детски селища България – това са SOS семейства, в които за децата се грижат SOS семейни двойки.

Превръщайки в традиция своята ангажираност със съдбата на децата, лишени от родителски грижи, за втора поредна година Банка ДСК осигури средствата за целогодишната издръжка на двете семейства.

Банката, която първа в България издаде отчет за корпоративна социално отговорност, предостави средства, които ще послужат за осигуряване на храна, облекло, обувки, учебни пособия, почистващи и перилни препарати, играчки и медикаменти на децата от двете SOS семейства.