EN
Уважаеми клиенти,

Напомняме ви че считано от 07.10.2012г. всички стикери, указващи, че МПС е маркирано, както и периода на застраховката трябва да бъдат отстранени.

След тази дата глобата за лице, управляващо ППС с такива стикери е 50 лева. Изключение са стикерите за ГТП, „Гражданска отговорност”, винетен стикер.
Дъщерните дружества в чужбина утроиха своите печалби

Група ОТП успя да запази и по време на кризата стабилна способността си да постига печалби, нейните капиталови и ликвидни позиции продължават да изпъкват в международния банков свят. Дъщерните дружества на Група ОТП в чужбина, отчасти като резултат от солидно растящия принос в печалбата на Банка ОТП Русия, можаха да компенсират спада на доходността в Унгария, се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП. През 2011 г. коригираната чиста печалба на Група ОТП е възлязла на 161,4 млрд. форинта, отбелязвайки все пак известен спад в сравнение с 2010 г.

Дъщерните дружества на многонационалната Група ОТП, чиято "перла в короната" е Банка ДСК, успяха да утроят своите печалби, достигайки 51 млрд. форинти срещу 17 млрд. фор. година по-рано. Банка ОТП Русия например удвои своята печалба в сравнение с 2010 г. Като резултат от всичко това делът на чуждите дружества в общата коригирана печалба през 2011 г. е вече 32% срещу едва 10% през 2010 г.

През миналата година най-бърз ръст на кредитния портфейл бе постигнат пак в Русия. Продължиха да се увеличават и през 2011 г. кредитните портфейли на Банка ОТП Румъния и Банка ДСК, макар и по-малко динамично – съответно с 6 и с 2 процента.

Що се отнася до депозитите, то най-бърз растеж на годишна база постигна Банка ОТП- Украйна (16 процента), както и ОТП Русия (12%) и Банка ДСК със 7 процента.

Многонационалната Група ОТП поддържа стабилни ликвидни позиции. От началото на кризата консолидираното чисто съотношение кредит към депозит непрекъснато се понижава. Влошаването на кредитния портфейл създаде 234 млрд. разходи по риска през 2011 г., което е спад с 11% в сравнение с провизирането през 2010 г. Важни за Група ОТП са още два показателя. Консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) достигна 17,2% до декември 2011 г., а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) 13,3% е спаднало с 0,8%-точки през последните три месеца.

При втория стрес тест, проведен през лятото на 2011 г., ОТП имаше третия най-висок резултат по Tier1 сред инспектираните европейски банки.

В допълнение към всички това, Група ОТП няма никакви значителни експозиции към периферни на Еврозоната държави.
През 2011 година Банка ДСК EАД стана SOS златен корпоративен семеен спонсор. Банката пое траен ангажимент да се грижи за две семейства - по едно в SOS детските селища в Трявна и в Дрен, в които растат 11 деца, лишени от подкрепата на родителите си. Семействата, осиновени от Банката, са специални за SOS Детски селища България – това са SOS семейства, в които за децата се грижат SOS семейни двойки.

Превръщайки в традиция своята ангажираност със съдбата на децата, лишени от родителски грижи, за втора поредна година Банка ДСК осигури средствата за целогодишната издръжка на двете семейства.

Банката, която първа в България издаде отчет за корпоративна социално отговорност, предостави средства, които ще послужат за осигуряване на храна, облекло, обувки, учебни пособия, почистващи и перилни препарати, играчки и медикаменти на децата от двете SOS семейства.
На церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът Георги Първанов връчи Почетния знак на държавния глава на главния изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова. Отличието беше връчено по повод 60 години от създаването на Банката. Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на Банка ДСК и главен изпълнителен директор на Банка ДСК, получи отличието за изключителния й принос за развитието и стабилността на банковата система в България, за дългогодишния й опит в банковото дело, намерил признание в страната и в чужбина и за особените й заслуги и лично участие в утвърждаването на Банка ДСК. Почетен знак на държавния глава получи и д-р Шандор Чани, председател и главен изпълнителен директор на Банка ОТП Унгария, за изключителния му принос при преобразуването на Банка ДСК след приватизацията й от Банка ОТП, както и за особени заслуги в доброто ръководство и финансовите успехи на Банка ДСК.

Виолина Маринова посочи, че създадената преди 60 години като влогонабирателна институция, днес ДСК е модерна банка, има най-голямата клонова мрежа и най-голямата клиентска маса в България. "Това за нас е една отговорност и винаги ще се стараем да бъдем стабилни, каквито сме, защото ние работим за стабилността на банковата система, в която никой не се съмнява", каза Маринова.