EN
ДСК Лизинг АД предлага лизинг на нови и употребявани леки автомобили за физически и юридически лица при конкурентни пазарни условия:

Стандартни условия за финансов лизинг

Обект на лизинг

Нови леки автомобили.
Употребявани леки автомобили (не по-стари от 7 год. в края на лизинговия период).

Финансирана сума

Мин. 4000 евро без ДДС.
Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.

Авансова вноска

Нови леки автомобили – минимум 10%.
Употребявани леки автомобили - минимум 20%.

Срок на лизинга

Нови леки автомобили – до 60 месеца.
Употребявани леки автомобили - до 48 месеца (допустими 60 месеца ако в началото на лизинга автомобилът е не по-стар от 1 год.)

Лизингови вноски

Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор).

Валута на лизинговите договори

Евро.

Застраховки

Автокаско и Гражданска отговорност.