EN
  1. Избор на актив, съобразен с потребностите.
  2. Договаряне на цена на актива със съответния доставчик.
  3. Подаване на необходимите документи за кандидатстване в "ДСК Лизинг" АД.
  4. Подписване на договор за лизинг след одобряване на сделката, плащане на първоначалните разходи.
  5. "ДСК Лизинг" АД закупува актива от доставчика, осигурява необходимите регистрации и застраховки, след което предава неговото владение.