EN
  • Конкурентни лихвени условия.
  • Получавате лизинговия актив готов за ползване.
  • Бърз отговор на искането Ви за финансиране.
  • Индивидуална консултация с нашите специалисти, така че да изберете най-точното инвестиционно решение за вас.
  • Прозрачност на финансирането и точно калкулиране разходите.
  • Конкурентни предложения за застраховане на лизинговите активи.