EN
2018
25 май
Нови правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018 г.
От 25 май 2018 г., във всички държави – членки на Европейския съюз ще бъдат прилагани нови правила за защита на личните данни, съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Във връзка с предстоящата промяна, дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД уведомяват своите клиенти физически лица – лизингополучатели, законни представители на лизингополучатели, лица, предоставили обезпечения по договори за лизинг, доставчици и други за влизането в сила на изменение на Общите условия на дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД към договорите за финансов лизинг на ППС сключени с физически лица. Повече информация за събирането, обработката и срока на съхранение на предоставяните лични даннни може да прочетете тук.