EN
2019
15 яну
Информация относно интеграцията на ДСК Банк и Сосиете Женерал Експресбанк

На 15 януари 2019 г., „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.

Това събитие бележи създаването на най-голямата и силна лизингова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса на интеграция между двете лизингови дружества, новата организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, ще бъде първа по брой обекти в клоновата мрежа и по размер на кредитния портфейл в България.

Във връзка с промяната на собствеността „Сосиете Жинерал Експрес банк“ АД промени наименованието си на „Експрес банк“ АД, а дъщерното й дружество „Сожелиз България“ на „ОТП Лизинг“ ЕООД. По време на интеграционния период „ДСК Лизинг“ АД и „ОТП Лизинг“ ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица, съответно клиентите на всяка от двете институции ще продължат да бъдат обслужвани както досега. В тази връзка всички клиенти на „ДСК Лизинг“ АД могат да се обръщат към Центъра за обслужване клиенти на номер 0700 18 181, а клиентите на „ОТП Лизинг“ ЕООД - на тел. 02/937 04 55.

Уверяваме Ви, че в бъдеще ще получавате навременна и точна информация от нас за основните моменти, свързани с придобиването и всякакви промени в двете дружества. Поемаме ангажимент процесът на интеграция да протича плавно и удобно за Вас, нашите уважавани клиенти.

Повече информация за придобиването и интеграцията на двете банки и дъщерните им дружества може да намерите тук.

Благодарим Ви, че сте наш клиент! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания.