EN
2019
17 юни
Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес!

Уважами клиенти,

централният офис в София на „ДСК Лизинг“ АД и неговите дъщерни дружества „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД, „ДСК Оперативен лизинг“ ЕООД и „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД, са на нов адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“, № 73, ет. 4. /сградата на „ЕКСПРЕСБАНК“ АД срещу централата на НОИ/.

Работното ни време остава същото(всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч), както телефоните за контакт и електронните адреси. Повече инофрмация за това как да се свържете с нас и къде да ни намерите, ще откриете в секцията За контакт.