EN
2021
12 юли
Смяна на банкова сметка на ДСК Лизинг и ДСК Оперативен Лизинг

Уважаеми клиенти,

с цел подобряване качеството на услугите, предлагани от „ДСК ЛИЗИНГ“ АД и „ДСК ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ“ ЕООД се въвежда персонален IBAN номер в лева за всеки клиент.

Считано от 01.08.2021 г., всички плащания към двете дружества, следва да бъдат извършвани по индивидуалната банкова сметка за съответния клиент.

Вашият нов персонален IBAN в лева ще Ви бъде изпратен в официално електронно писмо по имейл от Billing@dskleasing.bg. Същият ще бъде въведен в месечната Ви фактура/проформа-фактура за вноска с падеж 01.08.2021г., съответно ще фигурира в месечната Ви фактура/извлечение.

През месец август 2021 г. ще може да извършвате плащания по този нов персонален IBAN!

Моля да имате предвид, че ако използвате пасивен директен дебит, трябва да заявите пред банковата институция промяната на IBAN сметката с новият Ви персонален IBAN.

В случай, че вече сте осъществили плащането на месечната си вноска по стария IBAN на дружеството, преводът ще бъде отразен.

Благодарим Ви за разбирането.
С уважение,
Екипът на „ДСК Лизинг“ АД